All rights reserved © David Böhm Jiří Franta 2014

David Böhm Jiří Franta
Oxymoron 2011 – 2012

drawing cycle