All rights reserved © David Böhm Jiří Franta 2014

David Böhm Jiří Franta
Diplopie / The Brno House of Art, The House of the lords of Kunstat / Brno / 2012foto: Michaela Dvořáková