All rights reserved © David Böhm Jiří Franta 2014

David Böhm Jiří Franta
Nikdo se nebude smát! / Kunstahlle Bratislava 2018
kurátor Pavel Švec

1-AS0_0768-
2-AS0_0759-
3-AS0_0776-
4-AS0_0752-
5-AS0_0753-
6-AS0_0755-
7-AS0_0809-
8-AS0_0792-
9-AS0_0830-
10-AS0_0822
11-AS0_0819-
12AS0_0842-

13-AS0_0837-
14-AS0_0855-
15-AS0_0860-
16-AS0_0858-
17-AS0_0857-
18-AS0_0845-
19-AS0_0851-

foto: Adam Šakový