All rights reserved © David Böhm Jiří Franta 2014

NULLA DIES SINE LINEA
David Böhm Jiří Franta 2012

texty: Tomáš Poszpisyl, Edith Jeřábková, Terezie Nekvindová, Marek Meduna, Václav Magid, Aleš Stuchlý, Jan Zálešák
grafická úprava: Marek Meduna
216 stran
Biggboss 2012
ISBN 978-80-903973-4-7
e-shop

Tato knížka je výběr našich prací od roku 2006 do roku 2012. V průběhu naší spolupráce se vyvíjely, krystalizovaly a měnily
témata a přístupy, které nás oba spojují a zajímají. A tímto jsme se pokusili naše dosavadní úsilí popsat. Je to ale spíš polotovar
určený k vlastní interpretaci, než vyčerpávající faktický souhrn naší práce…